Jeigu svarstote apie daugiabučio atnaujinimą, dabar yra ypač palankus metas. Kvietimo terminas pratęstas, atsižvelgus į didelį daugiabučių gyventojų susidomėjimą ir ilgesnius sprendimų priėmimo terminus karantino metu.

 Paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą bus priimamos iki 2021 m. birželio 1 d.

 Jas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

 Kad būtų priimtas sprendimas atnaujinti daugiabutį, su tuo turi sutikti ne mažiau nei 55 procentai butų bei kitų patalpų savininkai. Šis reikalavimas nebus taikomas, jei su paraiška atnaujinti daugiabutį pateikiamas finansuotojo pritarimas lengvatinio kredito suteikimui.

Taip pat valstybė skiria paramą visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti bei kompensuoti 30 proc. investicijų, susijusių su energijos taupymo priemonių pritaikymu.  Gyventojams, turintiems mažas pajamas, yra papildomai teikiama 100 procentų parama, padengianti visas jiems tenkančias išlaidas, kurios kyla dėl namo renovacijos projekto įgyvendinimo.