Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-ųjų spalio 14 d. sprendimu, gyventojų pasirinktas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas buvo pripažintas netinkamai įgyvendintu. Vietoje jo nuo 2015 m. sausio 1 dienos šiems gyventojams jau pradėtas taikyti 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – su „Vilniaus energija“, kaip karšto vandens tiekėja. Teismui pripažinus, kad 2010-2014 metais gyventojų pasirinktas 2-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas nebuvo tinkamai įgyvendintas ir negaliojo, „Vilniaus energija“ pradėjo teikti sąskaitas vartotojams, neatsiskaičiusiems už įmonės „Vilniaus vandenys“ patiektą geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti.

Vilniuje 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo buvo pasirinkę apie 36 tūkst. vartotojų. Jie už 2010-ųjų gegužės – 2011 m. balandžio ir 2014 m. sausio – 2014-ųjų gruodžio mėnesiais suvartotą ir jokiose sąskaitose nepateiktą šalto vandens dalį, skirtą karštam vandeniui ruošti, liko skolingi apie 2,14 mln. eurų be PVM. Vidutiniškai vienam Vilniaus butui liko nepriskaityta vandens už 60 eurų. Kaip ir numatyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, „Vilniaus energija“ neapmokėtų karšto vandens kainos dalių, susijusių tik su suvartotu geriamuoju vandeniu, apmokėjimo terminą atidėjo 12 mėnesių. Jokių delspinigių ar palūkanų už 2010-2014 metais suvartotą, tačiau neapmokėtą vandenį karštam vandeniui ruošti gyventojams nepriskaičiuota ir 12 mėnesių apmokėjimo atidėjimo laikotarpiu nebus skaičiuojama

„Nė vienas surinktas euras „Vilniaus energijai“ neatiteks. Visas lėšas už sunaudotą, bet neapmokėtą šaltą vandenį pervesime vandens tiekėjai „Vilniaus vandenys“, – sakė bendrovės „Vilniaus energija“ prezidentas Linas Samuolis.

Dėl atsiskaitymų už paslaugas per swedbank

Informuojame, kad pasikeitė tvarka apmokant kaupiamas lėšas AB „Swedbank“ interneto banke. Nuo šiol rinkitės ĮMOKOS IR MOKESČIAI (ne vietiniai mokėjimai), nurodykite:

Kitos paslaugos – 103218 įmokos kodas;

Kaupiamos lėšos – 103344 įmokos kodas;

Mokėtojo kodas – atsiskaitymo knygelės numeris.

Dėl lifto eksploatacijos mokesčių

Lietuvos Respublikos vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtino Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus. Vadovaujantis Nuostatų V skyriaus 8.4. punktu administratorius už lifto naudojimą ir priežiūra turi skaičiuoti visiems butų savininkams. Pirmo ir antro aukšto gyventojams, nesinaudojantiems liftu, neskaičiuojama tik už lifto sunaudotą elektros energiją.

Dėl atsiskaitymų už paslaugas

Mokėdami už UAB „Naujininkų ūkis“ paslaugas AB „Swedbank“ interneto banke, rinkitės ĮMOKOS IR MOKESČIAI (ne vietiniai mokėjimai), tiksliai sudėkite „Kitos paslaugos“ ir „Kaupiamos lėšos“ sumas (mokamojo pranešimo 8 ir 9 eilutės), nurodykite įmokos kodą 103218 bei mokėtojo kodą – atsiskaitymo knygelės numerį.

Kituose interneto bankuose mokėkite per knygelę, į 8 eilutę įrašant sumą „Kitos paslaugos“, o į 9 eilutę – „Kaupiamos lėšos“.

Dėl neeksploatuojamų automobilių

Visi norime, kad mūsų kiemai būtų kuo tvarkingesni ir patogesni. Viena iš priežasčių, kodėl kiemuose stinga automobilių statymo vietų, tai neeksploatuojami automobiliai.

Todėl maloniai prašom Jūsų pasirūpinti savo nenaudojamais automobiliais ir pašalinti juos iš kiemo.

Gyventojus kviečiame apie tokių automobilių stovėjimą informuoti Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių telefonu (8 5) 219 7948 arba elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt.

Kartu informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5111 straipsnį neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose – ypač nesiimant priemonių ja pasirūpinti gavus Savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštišką perspėjimą – užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Būkime draugiški ir jauskime atsakomybę sau ir savo kaimynams!