Naujas renovacijos etapas 2023 metams

Savo gyvenamąjį daugiabutį renovuoti norintys gyventojai jau nuo vasario 24 d. gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti.

Tačiau kvietimo paraiškas priimanti Aplinkos projektų valdymo agentūra informuoja – reikės atitikti būtinąsias sąlygas, viena jų – pasiekti A energinio naudingumo klasę. Aplinkos ministerija nusprendė papildyti reikalavimą, kad norintys pasinaudoti valstybės parama daugiabučių modernizacijai, turės pasiekti A energinio efektyvumo klasę. Ministerijos įsitikinimu, šis sprendimas yra neišvengiama ateitis Todėl gyventojai, galvodami apie renovaciją, turėtų apsispręsti dėl A klasės, nes valstybė savo finansus kreips būtent į ją.  

Paraiškų teikimas jau paskelbtas nuo vasario 24 d., jas per Agentūros APVIS sistemą gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administratoriai, savivaldybės bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai. Sugriežtinus atitikties reikalavimus, tikimasi, kad numatytų lėšų – 410 mln. eurų – turėtų užtekti visoms paraiškoms finansuoti, todėl konkursinis paraiškų atrankos būdas nebus taikomas.

Reikalavimas pasiekti A energinio naudingumo klasę, yra naudingas visomis prasmėmis – tiek gyventojams, tiek gamtai. Mažėja ne tik sąskaitos už šildymą, bet ir aplinkos tarša šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, reikia mažiau energetinių išteklių, kyla nekilnojamojo turto vertė. „Prieš skelbiant šį kvietimą, aplinkos ministerijos užsakymu atlikta analizė parodė, jog atnaujinti daugiabutį namą iki A energinio naudingumo klasės finansiškai apsimoka – nors projekto išlaidos padidėja, tačiau mėnesio įmokos išauga nežymiai, o per 20 metų laikotarpį namo gyventojai už šildymą gali sutaupyti daugiau nei 200 tūkst. eurų“, – tvirtina Aplinkos ministras.

                      Kvietimo sąlygose valstybės paramai gauti numatytas reikalavimas ne tik pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę, bet ir sumažinti energijos sąnaudas. Lyginant su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo, šios sąnaudos po projekto įgyvendinimo turės būti ne mažesnės nei 40 proc.

Naujas renovacijos darbų etapas

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 2022 12 14 d. paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti. Šiam kvietimui skirta 100 mln. eurų suma statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo priemonėms. Kvietimo pabaiga – 2023 m. balandžio 14 d.

Ką svarbu žinoti?

✅Iš viso kvietimui skiriama 100 milijonų eurų;

✅Renovacijos projektui skiriama 30 proc. subsidija energijos efektyvumą didinančioms priemonėms, kai po renovacijos pasiekiama B ir aukštesnė energinio naudingumo klasė

✅C energinio naudingumo klasės pastatams subsidija neskiriama (lengvatinis kreditas ir 100 proc. subsidija minkštajai daliai išlieka)

✅Skiriama papildoma 20 proc. parama įrengiant ar modernizuojant šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą

✅Renovacijos projektui įgyvendinti skiriama 100 proc. subsidija “minkštajai daliai“ (projektavimui, investicijų plano parengimui, tikslinimui, techninei priežiūrai, projekto įgyvendinimo administravimui)

✅5 metus kompensuojamos palūkanos, viršijančios 3 proc.

✅Suteikiama parama kredito ir palūkanų įmokoms tiems gyventojams, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensavimą

Vilniuje pradedamas 2022-2023 metų šildymo sezonas

Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu 2022-2023 metų šildymo sezonas pradedamas nuo 2022 m. spalio 17 d.

Grigiškių mikrorajone šildymas įjungiamas pirmą-antrą , Naujininkų mikrorajone šildymas įjungiamas trečią-ketvirtą šildymo sezono dieną.

Asbesto turinčios atliekos sostinėje bus surinktos nemokamai

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į gyventojų poreikį tinkamai sutvarkyti asbesto atliekas, kviečia namų ūkius pasirūpinti savo gyvenamąja aplinka ir pasinaudoti nemokama asbesto atliekų išvežimo paslauga. Vienas sostinės gyventojas gali atiduoti neribojamą kiekį asbesto atliekų. Bendras planuojamų surinkti atliekų kiekis – ribotas.

Nemokamai bus renkamos ir išvežamos visos asbesto turinčios atliekos: šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai, izoliacinės medžiagos ir kiti savo sudėtyje asbesto turintys gaminiai. prašymus dėl jų išvežimo vilniečiai turi teikti paslaugą administruojančiai SĮ „Vasa“ arba savivaldybei.

Prašyme turi būti patikta informacija apie atiduodamas atliekas (šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai, izoliacinės medžiagos ir kiti savo sudėtyje asbesto turintys gaminiai), jų kiekis (tonomis arba kvadratiniais metrais), atliekų vieta (paėmimo adresas) bei pareiškėjo kontaktiniai duomenys paslaugai suteikti. gyventojų prašymai bus perduoti atliekas surenkančiai ir tvarkančiai įmonei, kuri susisieks su gyventoju dėl asbesto atliekų išvežimo laiko ir datos. minėta paslauga bus teikiama visomis darbo dienomis, o esant poreikiui – visomis savaitės dienomis.

Atliekas tvarkanti įmonė nemokamai surinks asbesto atliekas, jeigu jos bus sudėtos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis. gyventojai atliekas privalės supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai: asbesto lapai turės būti sudėti ant padėklų (palečių) bei apsukti plastikine pakavimo plėvele; asbesto atliekos bei šių atliekų duženos turės būti sudėtos į dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, dėžes ir sukrautos ant padėklų (palečių), o kitos asbesto turinčios atliekos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 sluoksniai) arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių).

Pastebėtina, kad gyventojai, kurie pastato atnaujinimo darbams planuoja gauti arba jau gavo kitokį finansavimą, pavyzdžiui., ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšas, nebegalės pretenduoti į nemokamą asbesto turinčių atliekų surinkimą ir šalinimą.

Telefonas pasiteirauti 8 601 32073, el. paštas gintare.macioniene@vilnius.lt

Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) siūlo pasinaudoti nemokama didelių gabaritų išvežimo iš namų paslauga

Norintys susitvarkyti namus ar atlaisvinti sandėliukus nuo didelių gabaritų atliekų, gali tai padaryti nepažeidžiant taisyklių – VASA siūlo pasinaudoti nemokama didelių gabaritų išvežimo iš namų paslauga. Jos metu išvežama iki 8 vnt. didelių gabaritų atliekų iki 200 kilogramų.

Kiekvienas Vilniaus rinkliavos už mišrių atliekų tvarkymą mokėtojas gali pasinaudoti šia paslauga 1 kartą per 2 metus, o nuo 2023-iųjų sausio paslauga bus galima pasinaudoti kasmet.

Iki šiol didelių gabaritų atliekų išvežimo paslaugą galėjo užsisakyti tik Vilniaus būstų savininkai, tačiau nuo šiol tą gali padaryti ir būstų nuomininkai su nuomojamo būsto savininko sutikimu.

Iki 250 kilogramų didelių gabaritų atliekų iš vieno gyventojo per metus nemokamai priimama ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, o tinkamus naudoti daiktus vilniečiai raginami pristatyti į dalijimosi daiktais stoteles DĖK’UI. Visą straipsnį galite skaityti čia: https://www.statybunaujienos.lt_

Su valstybės parama – galimybė atnaujinti šildymo sistemas ir mažinti išlaidas daugiabučiuose

Skelbiamas kvietimas paramai gauti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (Mažajai renovacijai). Šiais metais Klimato kaitos programoje Mažosios renovacijos priemonei skirta 4 mln. eurų.

Pagal šį kvietimą numatyta nuo 45 iki 80 proc. finansinė parama Klimato kaitos programos lėšomis planuojantiems atsinaujinti senus elevatorinius šilumos punktus ir modernizuoti (atnaujinti) šildymo ir karšto vandens sistemas.

Paraiškas galės teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

 Renovuoti šilumos punktai daugiabučiuose sumažina šilumos ir vandens tiekimo nuostolius bei tuo pačiu automatiškai mažina gyventojų šildymo sąskaitas apie 15 procentų.

Daugiabučių namų gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti senus elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje arba įgalioti tai atlikti savo šilumos tiekėją.

Pagal kvietimą valstybės paramą turi progą gauti visų daugiabučių namų, kurių šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, butų ir kitų patalpų savininkai.

Pažymėtina, kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos, neatitinkančios energetikos ministro patvirtintų privalomųjų reikalavimų, pagal šilumos tiekėjo išduotas technines sąlygas turi būti pertvarkytos iki 2026 m. liepos 1 d.

Valstybės parama bus skiriama taip pat šioms mažosios renovacijos priemonėms: šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą); individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas; karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą). Paraiškas valstybės paramai pareiškėjai galės teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS, kur bus skelbiamos ir detalios finansavimo sąlygos: www.apva.lt. Anksčiau pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas bus stabdomas.