Asbesto turinčios atliekos sostinėje bus surinktos nemokamai

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į gyventojų poreikį tinkamai sutvarkyti asbesto atliekas, kviečia namų ūkius pasirūpinti savo gyvenamąja aplinka ir pasinaudoti nemokama asbesto atliekų išvežimo paslauga. Vienas sostinės gyventojas gali atiduoti neribojamą kiekį asbesto atliekų. Bendras planuojamų surinkti atliekų kiekis – ribotas.

Nemokamai bus renkamos ir išvežamos visos asbesto turinčios atliekos: šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai, izoliacinės medžiagos ir kiti savo sudėtyje asbesto turintys gaminiai. prašymus dėl jų išvežimo vilniečiai turi teikti paslaugą administruojančiai SĮ „Vasa“ arba savivaldybei.

Prašyme turi būti patikta informacija apie atiduodamas atliekas (šiferis, asbestcementiniai vamzdžiai, izoliacinės medžiagos ir kiti savo sudėtyje asbesto turintys gaminiai), jų kiekis (tonomis arba kvadratiniais metrais), atliekų vieta (paėmimo adresas) bei pareiškėjo kontaktiniai duomenys paslaugai suteikti. gyventojų prašymai bus perduoti atliekas surenkančiai ir tvarkančiai įmonei, kuri susisieks su gyventoju dėl asbesto atliekų išvežimo laiko ir datos. minėta paslauga bus teikiama visomis darbo dienomis, o esant poreikiui – visomis savaitės dienomis.

Atliekas tvarkanti įmonė nemokamai surinks asbesto atliekas, jeigu jos bus sudėtos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis. gyventojai atliekas privalės supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai: asbesto lapai turės būti sudėti ant padėklų (palečių) bei apsukti plastikine pakavimo plėvele; asbesto atliekos bei šių atliekų duženos turės būti sudėtos į dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, dėžes ir sukrautos ant padėklų (palečių), o kitos asbesto turinčios atliekos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 sluoksniai) arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių).

Pastebėtina, kad gyventojai, kurie pastato atnaujinimo darbams planuoja gauti arba jau gavo kitokį finansavimą, pavyzdžiui., ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšas, nebegalės pretenduoti į nemokamą asbesto turinčių atliekų surinkimą ir šalinimą.

Telefonas pasiteirauti 8 601 32073, el. paštas gintare.macioniene@vilnius.lt

Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) siūlo pasinaudoti nemokama didelių gabaritų išvežimo iš namų paslauga

Norintys susitvarkyti namus ar atlaisvinti sandėliukus nuo didelių gabaritų atliekų, gali tai padaryti nepažeidžiant taisyklių – VASA siūlo pasinaudoti nemokama didelių gabaritų išvežimo iš namų paslauga. Jos metu išvežama iki 8 vnt. didelių gabaritų atliekų iki 200 kilogramų.

Kiekvienas Vilniaus rinkliavos už mišrių atliekų tvarkymą mokėtojas gali pasinaudoti šia paslauga 1 kartą per 2 metus, o nuo 2023-iųjų sausio paslauga bus galima pasinaudoti kasmet.

Iki šiol didelių gabaritų atliekų išvežimo paslaugą galėjo užsisakyti tik Vilniaus būstų savininkai, tačiau nuo šiol tą gali padaryti ir būstų nuomininkai su nuomojamo būsto savininko sutikimu.

Iki 250 kilogramų didelių gabaritų atliekų iš vieno gyventojo per metus nemokamai priimama ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, o tinkamus naudoti daiktus vilniečiai raginami pristatyti į dalijimosi daiktais stoteles DĖK’UI. Visą straipsnį galite skaityti čia: https://www.statybunaujienos.lt_

Su valstybės parama – galimybė atnaujinti šildymo sistemas ir mažinti išlaidas daugiabučiuose

Skelbiamas kvietimas paramai gauti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (Mažajai renovacijai). Šiais metais Klimato kaitos programoje Mažosios renovacijos priemonei skirta 4 mln. eurų.

Pagal šį kvietimą numatyta nuo 45 iki 80 proc. finansinė parama Klimato kaitos programos lėšomis planuojantiems atsinaujinti senus elevatorinius šilumos punktus ir modernizuoti (atnaujinti) šildymo ir karšto vandens sistemas.

Paraiškas galės teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

 Renovuoti šilumos punktai daugiabučiuose sumažina šilumos ir vandens tiekimo nuostolius bei tuo pačiu automatiškai mažina gyventojų šildymo sąskaitas apie 15 procentų.

Daugiabučių namų gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti senus elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje arba įgalioti tai atlikti savo šilumos tiekėją.

Pagal kvietimą valstybės paramą turi progą gauti visų daugiabučių namų, kurių šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, butų ir kitų patalpų savininkai.

Pažymėtina, kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos, neatitinkančios energetikos ministro patvirtintų privalomųjų reikalavimų, pagal šilumos tiekėjo išduotas technines sąlygas turi būti pertvarkytos iki 2026 m. liepos 1 d.

Valstybės parama bus skiriama taip pat šioms mažosios renovacijos priemonėms: šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą); individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas; karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą). Paraiškas valstybės paramai pareiškėjai galės teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS, kur bus skelbiamos ir detalios finansavimo sąlygos: www.apva.lt. Anksčiau pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas bus stabdomas.