Nuo 2016 06 16 d.  Šiaulių bankas pradeda senų projektų, kurie turi patvirtintus investicinius  projektus,  finansavimą ir tam turi 80 milijonų eurų. Artimiausiu laiku turi pasijungti ir SEB su beveik 120 milijonų eurų krepšiu. Labai tikėtina, kad  neužtruks ir  naujas renovacijos šaukimas, ir tai turi būti dar iki rudens, kai tik bus suderinti nauji atrankos kriterijai, be abejo, turėtų pasikeisti ir kai kurios sąlygos.  Toliau sėkmingai vykdomai kvartaliniai gyvenamųjų namų renovacijos pavyzdiniai projektai, ypač sėkmingai Birštone.  Šiek tiek problematiški  yra  senamiesčių namai, kurie arba yra paveldo objektai, arba prilyginami  paveldo objektams, bet ir jie gali dalyvauti valstybės remiamoje programoje, nes vien sutvarkius šildymo sistemas, įstačius naujus langus, apšiltinus pirmo ir viršutinio aukšto perdangas, dauguma pasieks 20-35 % energijos sutaupymą. Bet pripažįstama, kad tai išlieka problema, kurią spręsti turėtų ne vien Aplinkos ministerija, bet ir Kultūros ministerija ir tai turėtų būti nauja valstybinė programa.