Gerb. gyventojai,

Informuojame Jus apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2020-04-16 raštą Nr. A51-51453/20(3.3.2.26E-BŪS) „Dėl STR1.07.03:2017 pakeitimo, privalomųjų sanitarijos ir higienos reikalavimų užtikrinimo daugiabučiuose namuose“ su svarbia informacija apie teisės aktų pasikeitimus ir laiptinių valymo rekomendacijas.

Dėl sanitarijos ir higienos reikalavimų užtikrinimo