Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 2022 12 14 d. paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti. Šiam kvietimui skirta 100 mln. eurų suma statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo priemonėms. Kvietimo pabaiga – 2023 m. balandžio 14 d.

Ką svarbu žinoti?

✅Iš viso kvietimui skiriama 100 milijonų eurų;

✅Renovacijos projektui skiriama 30 proc. subsidija energijos efektyvumą didinančioms priemonėms, kai po renovacijos pasiekiama B ir aukštesnė energinio naudingumo klasė

✅C energinio naudingumo klasės pastatams subsidija neskiriama (lengvatinis kreditas ir 100 proc. subsidija minkštajai daliai išlieka)

✅Skiriama papildoma 20 proc. parama įrengiant ar modernizuojant šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą

✅Renovacijos projektui įgyvendinti skiriama 100 proc. subsidija “minkštajai daliai“ (projektavimui, investicijų plano parengimui, tikslinimui, techninei priežiūrai, projekto įgyvendinimo administravimui)

✅5 metus kompensuojamos palūkanos, viršijančios 3 proc.

✅Suteikiama parama kredito ir palūkanų įmokoms tiems gyventojams, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensavimą