Informacija dėl senuose daugiabučiuose esančių rūsių

Senuose daugiabučiuose esantys rūsiai, nors ir priskirti prie buto, bet dažnu atveju neturi atskiro suformuoto unikalaus numerio.

„Gyvenu senos statybos daugiabutyje, turiu mažą rūsį, kaimynas turi didesnį, bet jo nenaudoja. Paklausiau, gal norėtų parduoti, jis yra nieko prieš. Jam, kaip ir man, rūsys yra oficialiai įrašytas buto dokumentuose. Kaip oficialiai nusipirkti iš kaimyno jo rūsį daugiabutyje?“

Rūsį parduoti paprasta tuomet, jei jis yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (NTR). Tačiau jei buto kadastro byloje nurodyta, kad jam (butui) tiesiog priskirtas rūsys, tuomet gali kilti šiokių tokių problemų. „Pirma, ką reikėtų padaryti – registruoti rūsį, kad būtų nurodytas konkretus jo plotas ir buvimo vieta. Registracijai reikės pažymos iš namo administratoriaus, tokios pažymos reikalauja Registrų centras. Be to, ja vadovaujantis matininkas tikslina kadastrinių matavimų bylą. Prašant šios pažymos reikėtų kuo tiksliau nurodyti sandėliuko buvimo vietą, nes senoje projektinėje dokumentacijoje, pagal kurią rengiama pažyma, neretai pasitaiko neatitikimų, pavyzdžiui, naudojamas vienas, o priskirtas kitas rūsys.Tačiau  procesas realybėje yra  daug sunkesnis, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jeigu kas nors nori legalizuotis, nusipirkti, tai paliečia ne vieną savininką, o visus. Pirmiausia išsikviečiame matininkus, išsimatuojame plotus, pasidarome inventorizaciją. Tuomet antras žingsnis – pagal buto turimą plotą atitinkamai priklauso ir sandėliuko plotas, ne didesnis ir ne mažesnis. Ir tokiems sprendimams, turi pritarti 100 proc. savininkų.         Sandėliuko įsigijimas kito asmens nuosavybėn yra atliekamas sudarant notaro tvirtinamu pirkimo-pardavimo sandoriu. Ši procedūra nebūna sudėtinga, jei sutarties objektas yra apibrėžtas individualiais požymiais: turi atskirą unikalų numerį ir suformuotą sandėliuko patalpos kadastrinę bylą.

Galimi keli dažniausiai pasitaikantys atvejai:

1.Kai sandėliukas Nekilnojamo turto registre yra įregistruotas kaip buto priklausinys (neturintis atskiro unikalaus numerio, nesuformuota atskira nekilnojamojo turto objekto kadastrinė duomenų byla, tačiau jo plotas identifikuojamas pagal pastato patalpos, kuriame yra sandėliukas, kadastrinį planą);

Sandėliukas yra registruojamas kaip buto priklausinys, o nekilnojamojo turto registre prie buto duomenų pateikiamas aprašymas apie tai, kad butas yra su rūsiu. Tokiu atveju parduoti vien buto priklausinį nėra sudėtinga, sudarant notariškai tvirtinamą nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Rūsio patalpų plotas priskirtinas prie buto savininko nuosavybės teise valdomo ploto, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas. Tokiu atveju iki notarinio pirkimo-pardavimo sandorio tvirtinimo rekomenduotina gauti iš pastato bendrijos pirmininko ar pastatą administruojančio subjekto pažymą apie tai, kokia patalpos, kurioje yra sandėliukas, dalis priskirtina konkrečiam butui. Siekiant išvengti ateityje ginčų, iki sandėliuko įsigijimo dienos rekomenduotina sandėliuko patalpą atskirti kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą, suformuojant sandėliuko kadastrinę bylą ir ją įregistruojant Nekilnojamojo turto registre.

 

  1. Kai namo kadastrinių duomenų byloje sandėliukai pažymėti kaip viena rūsio patalpa, kurios priskirtos prie pastato bendro naudojimo patalpų ir sandėliukas nėra identifikuojamas pastato patalpos kadastriniame plane.

Daug sudėtingesnė sandėliuko įsigijimo procedūra susiklosto, kai sandėliuko patalpa yra priskirtina prie bendros pastato rūsio patalpos ir visi sandėliukai, nors ir atskirti pertvaromis, Nekilnojamojo turto registre registruoti kaip viena rūsio patalpa, nors faktiškai kiekvienas buto savininkas naudojasi bei valdo atskirą rūsio patalpos dalį. Rūsio paskirčiai naudojami plotai (taip pat šiluminis mazgas, sandėliukai, koridoriai tarp sandėliukų) įprastai yra priskirtini prie pastato bendrojo naudojimo objektų, jeigu jie nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams. Už jų valdymą, naudojimą, priežiūrą atsakingas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas pastato administratorius. Siekiant teisiškai atskirti vieną konkrečią tokios rūsio patalpos dalį nuo kitų, bus būtina atlikti visos rūsio patalpos ar netgi namo (priklausomai nuo faktinės situacijos) kadastrinių duomenų bylos patikslinimus, suformuoti atskirą rūsio patalpos dalies, kurią siekiate įsigyti, kadastrinę bylą. Taip pat bus reikalinga gauti visų pastato patalpų savininkų pritarimą rūsio patalpos (ar viso namo, priklausomai nuo faktinės situacijos) kadastrinių duomenų patikslinimui ir jų atskyrimui pagal suformuotus kadastrinių duomenų patikslinimus. Suformavus sandėliuko kadastrinę bylą ir patikslinus pastato rūsio patalpos kadastrinius duomenis bei gavus būtinus sutikimus (pritarimus) patikslintiems kadastriniams duomenims, suformuotas sandėliukas, kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, galės būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, o jį įregistravus, bus galima įsigyti sandėliuką, pasirašant notariškai patvirtintą sandėliuko pirkimo-pardavimo sutartį.

Reikalavimai daugiabučio namo laikančiųjų sienų pertvarkymui

Siekdama užtikrinti, kad Lietuvoje statomi ir (ar) remontuojami statiniai būtų saugūs, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kokių reikalavimų turi laikytis gyventojai, kurie planuoja atlikti daugiabučio namo laikančiųjų sienų pertvarkymą nekeičiant pastato išorės matmenų.

Laikančiųjų sienų pertvarkymas daugiabučiame name nekeičiant pastato išorės matmenų yra priskiriamas statinio kapitalinio remonto darbams. Ruošiantis šiems darbams būtina turėti statinio kapitalinio remonto projektą. Kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktas būtinas, kai numatoma remontuoti neypatingąjį statinį, jei neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD), arba numatoma remontuoti ypatingąjį statinį.

Taip pat būtina pasirūpinti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu dėl kapitalinio remonto projekto įgyvendinimo (bendrojo naudojimo objektų pertvarkymo). Savivaldybės administracijos išduotas SLD reikalingas tais atvejais, kai daugiabutis namas yra kultūros paveldo objektas arba kai atliekant kapitalinio remonto darbus pastato išorėje keičiama mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje esančio daugiabučio namo išvaizda.

Daugiabučio namo kapitalinis remontas yra užbaigiamas statytojui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Jei SLD buvo neprivalomas, tuomet deklaracijos nereikia tvirtinti Statybos inspekcijoje. Jei SLD buvo privalomas, deklaracija apie statybos užbaigimą tvirtinama ir registruojama Statybos inspekcijoje (išskyrus atvejus, kai nustatyta tvarka atlikta statinio ekspertizė).

Kilus klausimų planuojant vykdyti daugiabučio namo laikančiųjų sienų pertvarkymą ar dėl teisės aktų taikymo teritorijų planavimo ir statybos srityse, su Statybos inspekcijos specialistais galima pasikonsultuoti Statybos inspekcijos konsultavimo telefonu (8 5) 207 3333.

 

Bus laikinai stabdomas karšto vandens tiekimas Liepkalnio g. 67, Liepkalnio g.71 ir Liepkalnio g. 75, Vilnius

Gerb. gyventojai,

Informuojame, kad Vilniaus šilumos tinklai  dėl Liepkalnio aplinkelio rekonstrukcijos darbų laikinai nutrauks dujų tiekimą. Dėl to 2020-05-13d. nuo 9:00 val. iki16:00 val.

bus stabdomas karšto vandens tiekimas adresu Liepkalnio g. 67, Liepkalnio g. 71 ir Liepkalnio g. 75, Vilnius.

Šilumos tinklai atsiprašo už laikinus nepatogumus.

Pranešimas gyventojams dėl Liepkalnio g. 67, 71. 75 laikino karšto vandens tiekimo stabdymo 

Dėl šildymo sezono baigimo

Gerb. gyventojai

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020-04-23 Nr. 30-891/20, Vilniaus miesto savivaldybėje 2019-2020 metų šildymo sezonas baigiamas 2020 metų balandžio 24 d.